Põrandaküte: küsimused ja vastused

 1. Kas põrandakütet võib paigalada kõikjale kodus?
  Jah. Elutuppa, kööki, magamistubadesse, vannituppa, esikusse. Põrandaküte sobib kõikidesse ruumidesse. Juhul kui soojustus on kehv (näiteks klaasist kinnine terrass), võib vaja minna lisakütet.
 2. Kas põrandaküte säästab energiat?
  Põrandaküte kasutab ruumi kütmiseks suurt pinda. Võrreldes traditsionaalsete küttekehadega saavutatakse mugav sisekliima madalamatel temperatuuridel. Konstantse põranda pinna temperatuuriga jagatakse energia ühtlaselt, mis tekitab hea sooja olemise kogu ruumi ulatuses. Eelnevast tulenevalt saab põrandkütte süsteemi kasutades ruumi temperatuuri määrata 2 K madalama, mis säästab kuni 12 % kulutusi soojusenergiale.
 3. Miks tasub valida veega põrandaküte elektripõrandakütte asemel?
  Veega põrandaküte on pikaealisem ja sobib kasutamiseks koos erinevate kütteallikatega. Nii võib kütteallika valida ja tulevikus seda muuta tuginedes energiahinnale ja keskonnamõjudele.
 4. Kui soe vesi põrandas tavaliselt voolab?
  Tavaliselt on elumaja põrandakütte äravooluvee temperatuur u.+30°C – +35°C ajal, mil välistemperatuur on -25°C. See sõltub loomulikult sellest, kui soojana soovitakse ruume hoida.
 5. Kui kiiresti peale valamist tohib hakata põrandakütet kasutama?
  Enne kütte sisselülitamist peab saavutama betoon vajaliku tugevuse. See aeg sõltub väga palju õhutemperatuurist ja niiskusest. Tavaliselt võib lülitada kütte sisse u. 4 nädala möödudes valamisest. Alguses peab olema veetemperatuur suhteliselt madal ja seda hakatakse siis tasapisi tõstma.
 6. Kas põrandakütte peale tohib paigaldada puupõranda?
  Jah, võib. Ainsaks piiranguks on puu paksus, mis tohib olla kõige rohkem 25 mm.
 7. Kas põrandaküttetoru võib ära jäätuda?
  Kui eluruumi temperatuur on kõrgem kui 0°C, siis torud ei jäätu. Kui temperatuur langeb miinuskraadideni, jäätub torus olev vesi ja selle tulemusel võib toru lõhkeda. See on siiski harv juhus.
 8. Kas toru võib hakata põrandas lekkima?
  Ei. Kui toru on paigaldatud, siis tehakse süsteemile surve test ja kontrollitakse, et paigaldustööde ajal ei ole tekkinud vigastusi. Põranda paigalduse järel ei ole mingit põhjust muretseda: torud on testitud ja peavad vastu üle 50 aasta.
 9. Kuidas reguleeritakse põrandas ringleva vee temperatuuri?
  Iga küttesüsteem sisaldab soojusreguleerimise automaatikat või vähemalt selle käsitsi reguleerimisvõimalust ja see paikneb kas kütteseadmes või selle lähedal. Reguleerimisautomaatikas seatakse soojuskõver, mis reguleerib põrandasse liikuva vee temperatuuri vastavalt välistemperatuurile.
 10. Kas segamissõlm on alati vajalik?
  Segamissõlm on vajalik enamikel sellistel juhtudel, kus põrandakütet kasutatakse koos radiaatorküttega. Segamissõlm alandab põrandakütte vee temperatuuri selleks, et põrand ei oleks liiga kuum ning kogu küte toimiks ühtlaselt. Ainult põrandakütet kasutavas majas ei vajata segamissõlme, vee temperatuuri reguleerib juba kütteallika automaatika.
 11. Kas põrandakütte võib suveks välja lülitada?
  Jah, näiteks võib tsirkulatsioonipumba välja lülitada. Kui kütteperiood algab, lülitatakse pump jälle sisse ja kontrollitakse, et pumba tiivik hakkaks uuesti pöörlema. Vajadusel süsteemi õhutatakse.